CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÚC HÒA BÌNH

 Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, TT. Lâm, Ý Yên, Nam Định

 Hotline: 0971.123.999

 Email: congtycophancokhihoabinh@gmail.com

 Website: bichcotdien.com